درباره ما

شرکت طلوع پخش آفتاب “TPA“ یکی از مدرنترین و بزرگترین شرکت های توزیع و پخش در ایران و نیز در خاورمیانه است. TPA همواره با عرضه و ارایه با کیفیترین محصولات و خدمات به مشتریان و شرکاء در جهت پیشرفت امروز و فردای خود قدم بر میدارد. بالاترین سرمایه ما، همکاران و کارکنان ما هستند. ما به صداقت، کارایی بالا و همدلی ارج مینهیم و همکاری و توانمند سازی را ترغیب می نماییم. به کرامات افراد ایمان داریم و قوانینمان عادلانه و فاقد هرگونه تبعیض میباشد. در راستای توسعه ی ممتد، TPA معتقد به ایجاد شرایطی است که همکاران و کارکنان در تمام جنبه های فردی و شغلی رشد یافته و به مقامات بالا دست یابند.

چشم انداز، ماموریت و استراتژی

 • چشم انداز
 • ماموریت
 • استراتژی
 • خط مشی امنیت

چشم انداز ما ارتقا توانمندی هایمان در عرصه نیروی انسانی، پروسه ها و سیستم هایمان می باشد که یک جمله خالصه شده است “شرکت
طلوع خانه ی برترین نام های تجاری“

اصول اخلاقی

 • صداقت
 • وجدان بیدار
 • همدلی و غمخواری عادلانه
 • مدیریت فردی

مسئولیت ما در مقابل سهامداران :
تمام مدت راستگو باشیم
ارتباطات شفاف و منصف داشته باشیم و موثق صحبت کنیم
برای قول ها و صحبت های خودمان ارزش قائل شویم

ارزش های داخلی

 • فروتنی و تواضع
 • یادگیری
 • تصمیمات قاطعانه
 • تلاش خستگی ناپذیر برای رشد و تعالی
 • بدون خودبینی و گستاخی، موفقیت های دیگران را بپذیریم
 • نقش خانواده و دوستانمان را در دستیابی خود به موفقیت به یاد بسپاریم و از آنها قدردانی کنیم
 • به برتری خود نسبت به دیگران اعتقاد نداشته باشیم
 • آماده ی کمک گرفتن و مشورت با دیگران باشیم

ارزش های خارجی

 • اعتماد
 • پذیرش
 • صمیمیت
 • غمخوار
 • طبیعت اعتماد کنندهای داشته باشیم
 • همیشه ابعاد مثبت شخصیتی افراد را در نظر داشته باشیم
 • در ارتباطاتمان با دیگران ارزش محور باشیم